Skal Hallingdal klare å møte fremtidens behov for nye bygg og vedlikeholde de vi har, er vi avhengige av å rekruttere og utdanne nye snekkere med fagkunnskap. Vi i Bygghjelp AS ønsker å ta vår del av dette ansvaret ved å ansette nye lærlinger. På denne måten håper vi at vi får fremtidige medarbeidere med våre kjerneverdier og kjærlighet for faget. Bygghjelp AS har per dags dato to lærlinger og en utplassert elev fra Ål videregående skole.