Åpningstider

Vi er for det meste på byggeplass

Send E-post

Sender du E-post? får du svar samme dag/kveld

Tlf: 97 62 01 01

Svarer vi ikke? Så ringer vi opp igjen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

Send inn skjemaet og vi vil kontakte deg så raskt som mulig.

Bygghjelp AS, Narvebrøten 7, N-3550 Gol

Tlf: +47 97 62 01 01 E-post: jan.erik@bygghjelpas.no