Anlegg, nybygg, tilbygg og rehablitering

Skal du bygge nytt? Vær tidlig ute, gjerne 6 mnd før oppstart, da kan vi få avtaler, godkjenninger, tegninger, kalkyle og materialvalg på plass før byggestart. Vi hjelper gjerne til, vi kan gjøre alt for deg, eller deler av det. Husk! Det er du som kunde som bestemmer det.

PS: Vi har dyktige samarbeidspartnere.

Kontakt oss

Her dukker det som regel opp mange spørsmål.

Må jeg søke?

Hvor mye kan jeg gjøre uten søknad?

Hva koster det å bygge inntil det gamle?

Hva er gode, rimelige løsninger?

Send oss en mail her, vi kan svare!